İCast Lube EVO Uygulamasının genel kullanım şartları ve koşulları

İCast Lube EVO Uygulamasının genel kullanım şartları 

İCast Lube EVO Uygulamasının (bundan böyle "Yazılım" olarak anılacaktır) işletim yazılımı ve iCast Lube EVO Uygulaması (bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır ve Yazılımla her ikisi birlikte bundan sonra "Araçlar" olarak anılacaktır) kayıtlı ofisi Via Lombardia 2 / I-2 / L, 40024 Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO), İtalya, KDV Kodu 01504231208 olan Baraldi SRL’ ye aittir. (bundan böyle "Baraldi" olarak anılacaktır).

1. Önsöz

1.1 Araçlar aracılığıyla Baraldi, Kullanıcılara (aşağıda tanımlandığı üzere) üretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek için ücretsiz bir hizmet (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) sunmaktadır. Araçların kullanımı, hem bireyler hem de toplu kuruluşlar olabilir, girişimcilere mahsustur ve mesleki faaliyetlerinde (bundan böyle "Kullanıcılar" ve bireysel olarak "Kullanıcı" olarak anılacaktır)  kullanılır ve bunlar genel kullanım hüküm ve koşulları (bundan böyle "Genel Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır) tarafından düzenlenir.

1.2 Araçların ilk kullanımında ve / veya Araçların indirilmesiyle(download edilmesiyle) ve / veya ilgili kayıtla, Kullanıcı bu Genel Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul eder ve bu nedenle taraflar arasında bu konu tamamen bağlayıcı olacaktır. Genel Kullanım Koşulları https://www.baraldi.com/ web sitesinde mevcuttur ve Baraldi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Baraldi, değişiklik durumunda Kullanıcıya on beş (15) gün önceden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı değişiklikleri kabul etme tercihinde değilse, Kullanıcı, Araçların ve Hizmetin kullanımına ilişkin ilişkiyi taraflara herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin sona erdirebilir.

1.3 Kullanıcı, bu Genel Kullanım Koşullarının hazırlandığı dili bildiğini ve anladığını ve bu nedenle içeriğini anlayabildiğini beyan eder.

2. Hizmetin Amacı ve maliyeti. Baraldi'nin sorumluluğu.

2.1 Araçlar aracılığıyla sağlanan Hizmet, Kullanıcının üretim sürecinin değerlendirilmesini ve bu işlemi Baraldi'nin ürünlerini ve / veya hizmetlerini kullanarak optimize etme olasılığının belirlenmesini içerir. Özellikle, Kullanıcı, kendi üretim döngüsüyle ilgili bir dizi veri ve bilgi girerek (bundan böyle "İşlem Verileri" olarak anılacaktır) girerek, verimliliğini geliştirme olasılığının ve dolayısıyla maliyetlerin ilgili potansiyel düşüşünün bir tahminini alabilecektir.

2.2 Hizmet Kullanıcılar için ücretsizdir.

2.3 Baraldi, Hizmetin işleyişi veya Araçlardan elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hiçbir garanti vermez. Nitekim, Baraldi tarafından Araçlar aracılığıyla sağlanan Hizmet, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Araçların ve Hizmetin kullanımından kaynaklanan çıktılar, Baraldi tarafından genel verilere dayalı olarak geliştirilen bir analiz ve hesaplama yönteminin sonucudur ve bu nedenle, Kullanıcının üretim aktivitesinin belirli bazı özelliklerini hesaba katmayabilir; bu nedenle sonuçlar yanlış olabilir ve hatalara tabi olabilir ve Kullanıcının elde edilen sonuçları doğrulaması gerekir. Hizmetin Kullanıcı tarafından kullanımının riski kendisine aittir ve Baraldi, Hizmetin kullanımından ve / veya Araçlar aracılığıyla elde edilen sonuçlardan kaynaklanan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır ve Baraldi, beklenen tasarrufların gerçek tasarruflardan daha az olması durumunda, sorumlu olmayacaktır.

3. Araçların indirilmesi(download) ve Hizmetin kullanımı

3.1 Araçlar Baraldi’nin web sitesinden ücretsiz olarak kullanılabilir ve / veya indirilebilir(download).

3.2 Araçları kullanmadan önce, Kullanıcı, istenen veri ve bilgileri sağlayarak bu Genel Kullanım Koşullarını tam olarak kabul etmeli ve kayıt olmalıdır. Kullanıcı kesin ve doğru verileri girecek ve Kullanıcı ilgili talimata gereğince uyacaktır. Baraldi, bu tür verileri kontrol etmeyecek ve bu tür verilerdeki hatalardan ve / veya hatalardan kaynaklanan sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

3.3 Kullanıcı, kullanıcı adını ve şifresini güvenli bir yerde saklamalı, özel ve gizli tutmalıdır. Hizmetin kullanımı, hesabın üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımı veya kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması ve / veya çalınması durumunda derhal Baraldi'yi bilgilendirecek olan Kullanıcıya mahsustur. Hizmet, Baraldi tarafından sağlanan talimatlara ve bu Genel Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanılacaktır. Kullanıcı, Baraldi'yi suçsuz bulmayı ve Araçların uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek her türlü zararın tazmin edilmesini kabul eder.

4. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin gizliliği

4.1 Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından sağlanan veriler ve İşlem Verileri, Baraldi ve / veya ilgili şirketleri tarafından yalnızca ve münhasıran Hizmetin performansı ve ürünlerle / veya Kullanıcının ilgisini çekebilecek hizmetler ilgili tekliflerin işlenmesi için tutulacak ve kullanılacaktır. Baraldi, Hizmetin kullanımı için Kullanıcı tarafından girilen İşlem Verileri üzerinde en üst düzeyde gizliliği korumayı taahhüt eder ve Baraldi'ye bağlı şirketler dışında üçüncü şahıslara İşlem Verilerini ve / veya Kullanıcının işiyle ilgili herhangi bir veriyi devretmemeyi, satmamayı veya devretmemeyi taahhüt eder. Araçlar tarafından sağlanan sonuçlar ve çıktılar, Baraldi tarafından dahili olarak kendi faaliyeti (örneğin yeni ürünlerin ve / veya hizmetlerin geliştirilmesi için) veya Kullanıcıya ticari tekliflerin formülasyonu için kullanılacaktır.

4.2 Baraldi'ye iletilen kişisel veriler, www.baraldi.com web sitesinde bulunan gizlilik politikasına uygun olarak işlenecektir.

5. Fikri mülkiyet hakları

5.1 Baraldi, Yazılımın, Uygulamanın ve Hizmetin arkasındaki hesaplama yöntemlerinin yaratıcısı ve yazarıdır. Bu tür maddi olmayan varlıklar, bu nedenle, Baraldi'nin münhasır mülkiyetidir ve Telif Hakkı Yasası ve diğer geçerli yasalar kapsamında korunmaktadır. Hizmetin kullanımı, Kullanıcı tarafından, Kullanıcıya verilen Araçların ücretsiz lisansına dayalı olarak gerçekleştirilir. Kullanıcı, Baraldi'nin ayırt edici markaları üzerinde herhangi bir lisansa veya başka bir hakka sahip değildir.

5.2 Kullanıcı, Araçları tamamen veya kısmen ticari amaçlarla çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, pazarlık etmemeyi veya kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı ayrıca Araçları değiştirmemeyi, Yazılımın kaynak kodundan türev çalışmalar oluşturmamayı, Yazılımın derlemesini çözmemeyi veya herhangi bir şekilde Yazılım üzerinde tersine mühendislik uygulamamayı kabul eder.

6. Hizmetin Değiştirilmesi veya Sonlandırılması

6.1 Baraldi, Araçları ve / veya işlevlerini ve / veya Hizmetin özelliklerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Baraldi ayrıca, istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetin sağlanmasına ve bununla birlikte Araçların kullanımına son verebilir.

6.2 Kullanıcı herhangi bir zamanda hesabını devre dışı bırakabilir, Hizmetin silinmesini talep edebilir veya durdurabilir ve Baraldi'nin elinde bulunan İşlem Verilerinin silinmesini talep edebilir.

7. Geçerli yasa ve yargı yeri

7.1 Hizmet ve bu Genel Kullanım Koşulları ile ilgili ilişki İtalyan yasalarına tabidir.

7.2 Hizmetten kaynaklanan veya Hizmetle bağlantılı olan ve ayrıca bu Genel Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklerin yorumlanması ve / veya yerine getirilmesi ile ilgili tüm anlaşmazlıklar İtalya, Bologna Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine tabidir.