Gizlilik Politikası

GENEL BİLGİLER

1. 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve 2016/679 AB Yönetmeliği uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler

Baraldi S.r.l., kayıtlı ofisi Via Lombardia n. 2/1 / L, 40060 Osteria Grande (BO), KDV Kodu 01504231208, Mali Kod 02019880372 ("Baraldi") kullanıcılarının ("Kullanıcılar") mahremiyetine saygı duyar ve bu gizlilik politikasını https://www.baraldi.com/, https://icast.baraldi.com/ ve https://icastevo.baraldi.com/ web sitelerinin ("Web Siteleri") hizmetlerini kullanırken kullanıcıların mahremiyetinin korunması ve iyileştirilmesi taahhütlerinin bir kanıtı olarak geliştirmiştir.

Web Siteleri, Kullanıcının ilgisini çekebilecek bilgi ve / veya ürün veya hizmet teklifleri almak için Kullanıcının Baraldi ile iletişime geçmesine izin vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, Web Sitesinden iCast Lube EVO adlı hizmeti, üretim sürecinin verimliliğini ve iCast Lube Analyzer adlı hizmeti analiz etmek için kullanabilir. Bu bağlamda, Kişisel Veriler, bu Gizlilik Politikasında ("Politika") belirtilen kullanımlarına ilişkin hüküm ve koşulları kabul eden Kullanıcıdan toplanır. Kişisel Verilere ilişkin bu Politika özellikle şunları açıklamaktadır: (i) toplanacak Kişisel Verilerin türü ve bunların toplanma amacı ve kimlerle paylaşılabilecekleri; (ii) Kişisel Verilerin nasıl kullanılabileceği ve bu Kişisel Verilerin saklanacağı süre; (iii) Kullanıcıların, nasıl güncellenebilecekleri de dahil olmak üzere, bu tür kullanım ve Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirebilecekleri seçimlerin ve / veya eylemlerin türü. Web Sitelerinin kullanımı sırasında ve / veya Kullanıcının Web Siteleri üzerinde gerçekleştireceği işlemler yoluyla sağlanan veya toplanan Kişisel Veriler, ilgili yasalar uyarınca Kişisel Verilerin sahibi olan Baraldi tarafından işlenecektir.

Lütfen bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

*

2. Toplanan Kişisel Verilerin türü ve toplama amacı

Baraldi, Kişisel Verileri ve Kullanıcı ile ilgili diğer bilgileri toplayabilir. "Kişisel Veriler", belirli, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir konuya ilişkin bilgiler, yorumlar veya içerik (örn. İkamet yeri, adres, iletişim bilgileri, profesyonel bilgiler vb.) anlamına gelir. Baraldi, Kullanıcı'nın yetkisine tabi olarak Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Verileri toplar. Özellikle, Web Siteleri aracılığıyla iletişim sırasında Kullanıcı, isim, e-posta adresi, aktivite ve telefon numarası gibi bazı Kişisel Verileri girer.

Aşağıdaki Kişisel Veriler toplanır ve kullanılır:

 • 1) Hizmeti ve / veya ürünleri almak için gerekli olan Kullanıcının önceden iznine ihtiyaç duyulması halinde: 
  • a. Kullanıcının Baraldi'ye yazmasına ve Baraldi'nin Kullanıcıya cevap vermesine izin vermesinin yanı sıra talep edilen hizmetlerin ve / veya ürünlerin tedariki ve ilgili ilişkinin teknik, ticari, operasyonel ve idari yönetimi için;
 • 2) Aşağıdaki amaçlarla hizmeti ve / veya ürünleri almak için gerekli olan Kullanıcının önceden iznine ihtiyaç duyulması halinde:
  • a) Kullanıcıların Baraldi ve / veya üçüncü bir tarafın ürünleri ve / veya hizmetleri üzerindeki kullanımı veya ilgisi veya memnuniyet düzeyi hakkında araştırma ve analiz yapmak;
  • b) Kullanıcılarla, Baraldi'nin ve / veya Kullanıcıların ilgisini çekebilecek üçüncü şahısların ürün veya hizmetleriyle ilgili olarak posta, e-posta, telefon ve / veya mobil cihazlarla iletişim kurmak;
  • c) Ticari etkinliklere katılımla ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı'nın ilgisini çekebilecek hizmetler ve / veya ürünlerle ilgili içerikleri ve / veya reklam ve / veya promosyon materyallerini Kullanıcıya göndermek;
  • d) Kullanıcıların alışkanlıkları hakkında araştırma ve istatistikler yapmak.

Bu tür faaliyetler, Baraldi'nin, Baraldi tarafından kontrol edilen ve / veya Baraldi'yi kontrol eden şirketlerin ve iş ortaklarının ürün ve / veya hizmetleriyle ilgili olabilir.

3. Alıcı taraflar

Yukarıda belirtilen amaçlar için Baraldi, Kullanıcının verilerini aşağıdaki muhattaplarına iletebilir:

 • Kanun kapsamındaki ve / veya yetkili makamlara karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için polis kuvvetleri, silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumları. Bu tür durumlarda, ilgili kişinin bu tür iletişimler için rızası gerekli değildir;
 • ticari, idari ve / veya muhasebe amaçlarıyla sınırlı ana, yan kuruluş ve / veya ilişkili şirketler;
 • borç tahsilatında uzmanlaşmış şirketler;
 • ticari kampanyaların veya reklam promosyonlarının yaratılması ve yönetilmesinde uzmanlaşmış şirketler;
 • Baraldi'ye danışmanlık hizmeti veren şirket ve / veya kuruluşlar.

4. Baraldi Kişisel Verileri nasıl kullanır ve saklama süresi

Tüm Kişisel Veriler, güvenlik ve gizliliklerini garanti edecek şekilde yasal ve adil bir şekilde işlenecektir; veri işleme, İnternet dahil olmak üzere kağıt, bilgisayar ve telematik sistemleri ile gerçekleştirilebilir. Yalnızca Kullanıcının izni ile Kişisel Veriler, AB dışındaki ülkelerde bile Baraldi'nin parçası olmayan üçüncü şahıslara iletilebilir ve / veya aktarılabilir ve / veya paylaşılabilir.

Baraldi tarafından toplanan Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli süreyi aşmayan veya daha sonra kanun hükümlerine uygun olarak işlenir. Genel olarak Kişisel Veriler şu şekilde saklanır:

 • Yukarıdaki Madde 2 madde 1 uyarınca toplanan Kişisel Veriler olması durumunda ilişkinin sona ermesini takip eden beşinci yıla kadar;
 • Yukarıdaki 2. maddenin 2. fıkrasına uygun olarak toplanan Kişisel Verilerin olması durumunda rıza anından itibaren 36 ay süreyle. Bu sürenin sonunda, Kullanıcı işleme için onayını yenilemedikçe, Kişisel Veriler silinecek veya çözülemez bir şekilde kimliği kaldırılacaktır.

5. Kullanıcının Kişisel Verilere İlişkin Hakları

30 Haziran 2003 tarih ve 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2016/679 AB Yönetmeliğinin 7. Maddesi - Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklara göre, Kullanıcı şu haklara sahiptir:

 1. Kendisiyle ilgili Kişisel Verilerin varlığı veya yokluğunun henüz kaydedilmemiş olsa bile teyidini almak ve sağlanan iletişimleri anlaşılır bir biçimde elde etmek;
 2. Aşağıdaki konularda bilgilendirilme hakkı: (a) Kişisel Verilerin kaynağı; (b) işleme amaçları ve yöntemleri; (c) elektronik araçların yardımıyla gerçekleştirilen işleme durumunda uygulanan mantık; (d) veri denetleyicisinin, veri işlemcilerinin ve atanmış temsilcinin kimlik verileri; (e) Kişisel Verilerin iletilebileceği ve bu tür verilere, Devletin atadığı temsilci (ler), veri işleyen (ler) veya erişilebilen kuruluşlar veya kuruluş kategorileri işlemden sorumlu kişi (ler);
 3. iii. : (a) Kişisel Verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya bu kapsamda bir ilgi olduğunda entegrasyonu; (b) verilerin toplandığı veya daha sonra işlendiği amaçlar için saklanması gerekmeyen veriler dahil olmak üzere yasadışı olarak işlenen verilerin iptali, anonim hale dönüştürülmesi veya bloke edilmesi; (c) (a) ve (b) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin iletildiği veya aktarıldığı kuruluşlara, ilgili içerikler de dahil olmak üzere, usulüne uygun bir şekilde iletildiğini, bu tür bir faaliyetin gerçekleştirilmesi imkansızsa veya yapılmayacaksa korunması amaçlanan hak ile karşılaştırıldığında açıkça orantısız bir çaba gerektirmesi;
 4. (a) meşru gerekçelerle, kendisiyle ilgili Kişisel Verilerin, toplamanın amacı ile tutarlı olsa bile işlenmesine itiraz etmek; (b) kendisi ile ilgili Kişisel Verilerin reklam materyalleri göndermek veya doğrudan satış yapmak veya pazar araştırması veya ticari iletişim gerçekleştirmek amacıyla işlenmesi;
 5. Koşullar karşılanırsa, Kişisel Verilerin işlenmesini ve taşınabilirliğini sınırlandırmak.

Yukarıdaki haklar, Kullanıcı tarafından Baraldi ile iletişime geçerek ve ayrıca onaylı e-posta tech-service@baraldi.com aracılığıyla kullanılabilir. Aynı adresten Kullanıcı, gizlilik politikasının nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

6. Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Baraldi, yürürlükteki kanunların değişikliğine uymak için yönetmeliği kısmen veya tamamen değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Baraldi, bu değişiklikleri Site üzerinden veya Kullanıcının adresine bir e-posta göndererek Kullanıcıları bilgilendirecek ve bu değişiklikler Sitede yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle Baraldi, Kullanıcılarını bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak okumaya davet eder, böylece toplanan veriler ve Baraldi'nin yaptığı kullanım hakkında her zaman güncellenebilirler.