Polityka cookie

Ogólne informacje

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie, opracowana przez Baraldi S.r.l. jako właściciela, ma na celu zilustrowanie rodzajów i celów plików cookie wykorzystywanych przez stronę internetową Baraldi oraz przez aplikację iCast Lube EVO App oraz umożliwienie użytkownikowi wyrażenia jego preferencji dotyczących korzystania z plików cookie.

Definicje, funkcje i zastosowanie normatywne

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które odwiedzane strony internetowe wysyłają i zapisują na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w celu ich ponownego przesłania do tych samych stron podczas kolejnej wizyty. Dokładniej, dzięki ciasteczkom strona zapamiętuje działania i preferencje użytkownika (takie jak np. dane logowania, wybrany język, wielkość czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), tak aby nie trzeba było ich ponownie pokazywać, gdy użytkownik wraca na stronę lub przechodzi z jednej strony na drugą. ), tak aby nie trzeba było ich ponownie podawać przy ponownym wejściu na stronę lub przechodzeniu z jednej strony na drugą. W związku z tym pliki cookie są wykorzystywane do autoryzacji komputerowej, śledzenia sesji i przechowywania informacji dotyczących aktywności użytkowników wchodzących na stronę, a także mogą zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który pozwala na śledzenie nawigacji w obrębie samej strony w celach statystycznych lub reklamowych. Podczas nawigacji na stronie, użytkownik może również otrzymywać na swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym pliki cookie od stron lub serwerów internetowych innych niż te, które odwiedza (tzw. pliki cookie "osób trzecich"). Niektóre operacje nie mogłyby zostać przeprowadzone bez użycia plików cookie, które w niektórych przypadkach są technicznie niezbędne do funkcjonowania samej strony.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich właściwości i funkcji, które mogą pozostać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez różne okresy czasu: tzw. pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki; tzw. trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do ustalonego wcześniej terminu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Włoszech, korzystanie z cookies nie zawsze wymaga wyraźnej zgody użytkownika. W szczególności "techniczne pliki cookie", czyli takie, które są wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania informacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usługi wyraźnie zażądanej przez użytkownika, nie wymagają takiej zgody. Innymi słowy, są to pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony lub niezbędne do wykonywania czynności wymaganych przez użytkownika.

Równoważne z wyżej wymienionymi technicznymi plikami cookie, które w związku z tym nie wymagają wyraźnej zgody na ich wykorzystanie, są również "cookies analityczne", w przypadku gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez operatora strony (tzw. "first-party cookies" lub "właściciele") do gromadzenia informacji, w formie zagregowanej, o liczbie użytkowników i sposobie ich odwiedzania oraz "cookies funkcjonalne", które pozwalają użytkownikowi na nawigację według szeregu wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy jakości świadczonych usług.

W przypadku "cookies profilingowych", czyli mających na celu tworzenie profili związanych z użytkownikiem i wykorzystywanych do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, wymagana jest jego uprzednia zgoda.

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez serwis oraz możliwość (de-)wyboru

Strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie i oferuje możliwość ich (od)wyboru, z wyjątkiem plików cookie osób trzecich, w przypadku których użytkownik musi odnieść się bezpośrednio do metod wyboru i od)wyboru odpowiednich plików cookie ustawionych przez poszczególnych operatorów (patrz punkt "pliki cookie osób trzecich"):

  • Techniczne pliki cookie - nawigacyjne lub sesyjne - ściśle niezbędne do funkcjonowania strony lub do umożliwienia użytkownikowi korzystania z treści i usług przez niego zamówionych.
  • Analizy cookies, które pozwalają operatorowi strony zrozumieć, w jaki sposób strona jest użytkowana przez użytkowników. Cookies te nie zbierają żadnych informacji o tożsamości użytkownika ani żadnych danych osobowych. Informacje te są przetwarzane w formie zbiorczej i anonimowej.
  • Funkcjonalne pliki cookie, służące do aktywacji poszczególnych funkcji strony oraz szeregu wybranych kryteriów (np. języka, produktów wybranych do zakupu) w celu usprawnienia świadczonych usług.

OSTRZEŻENIE: Wyłączenie technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie może spowodować, że strona będzie niedostępna lub niektóre usługi lub funkcje strony mogą nie działać prawidłowo, a użytkownik może być zmuszony do modyfikacji lub ręcznego wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na stronie.

  • Pliki cookie osób trzecich, tj. pliki cookie pochodzące ze stron lub serwerów internetowych innych niż należące do Właściciela, wykorzystywane do celów właściwych dla takich osób trzecich, w tym do tworzenia profili. Należy pamiętać, że te strony trzecie, wymienione poniżej wraz z odpowiednimi hiperłączami do polityki prywatności, działają jako niezależni administratorzy danych zgromadzonych za pomocą wysyłanych przez nie plików cookie; dlatego też użytkownik musi zapoznać się z ich polityką w zakresie przetwarzania danych osobowych, informacji i wszelkich formularzy zgody (wybór i rezygnacja z wyboru odpowiednich plików cookie). Poniżej znajduje się lista linków do odpowiednich informacji na temat korzystania z cookies (zgodnie z wymogami Działania Identyfikacja uproszczonych metod informowania i uzyskiwania zgody na korzystanie z cookies - 8 maja 2014 r.):

Jak przeglądać i modyfikować pliki cookie za pomocą programu nawigacyjnego (tzw. przeglądarki)
Użytkownik może wybrać, które pliki cookie ma zatwierdzić za pomocą odpowiedniej procedury udostępnionej przez stronę, jak również zatwierdzić, zablokować lub usunąć (w całości lub w części) pliki cookie również za pomocą poszczególnych funkcji programu nawigacyjnego (tzw. przeglądarki): jednak w przypadku, gdy wszystkie lub niektóre z plików cookie są wyłączone, możliwe jest, że strona może nie być dostępna lub że niektóre usługi lub niektóre funkcje strony nie są dostępne lub nie działają prawidłowo i/lub użytkownik może zostać zmuszony do modyfikacji lub ręcznego wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na stronie.

Więcej informacji o tym, jak ustawić preferencje dotyczące korzystania z plików cookie w przeglądarce, można znaleźć w odpowiednich instrukcjach:

 

 

Instrukcje zarządzania plikami cookie w głównych przeglądarkach

Ustawienia ciasteczek

Możesz dokonać wyboru poniżej i wyraźnie wskazać, które pliki cookie należy autoryzować.

Informujemy użytkownika, że brak autoryzacji technicznych plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze strony, przeglądanie jej zawartości i korzystanie z jej usług. Zablokowanie funkcji plików cookie może spowodować, że niektóre usługi lub funkcje strony nie będą dostępne lub nie będą działać prawidłowo, a użytkownik może zostać zmuszony do modyfikacji lub ręcznego wprowadzenia pewnych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na stronie.

Brak autoryzacji w odniesieniu do innych cookies wskazanych przez osoby trzecie nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie strony; jednakże, ponieważ tego typu cookies są wysyłane wyłącznie przez osoby trzecie i ponieważ operator strony nie może sprawować kontroli nad wysyłaniem tych cookies do terminalu użytkownika, względny sprzeciw może zostać wyrażony jedynie poprzez dostęp do formularzy zgody przygotowanych przez wyżej wymienione osoby trzecie, jeśli takie istnieją, lub poprzez ustawienia Państwa przeglądarki. Linki do polityki prywatności oraz wszelkie formy zgody na otrzymywanie plików cookie przygotowanych przez osoby trzecie, które wysyłają pliki cookie za pośrednictwem tej strony, są zawarte w rozszerzonej polityce dotyczącej plików cookie.

W odniesieniu do plików cookie wysyłanych bezpośrednio przez operatora tej strony, oprócz procedury udostępnionej na tej stronie, użytkownik może zablokować lub usunąć (w całości lub w części) pliki cookie również poprzez specyficzne funkcje swojej przeglądarki (patrz powyżej).

Jeżeli użytkownik korzysta z różnych urządzeń lub przeglądarek internetowych, aby uzyskać dostęp do strony, należy zresetować preferencje dotyczące plików cookie.